• Quảng cáo hiển thị trong trang tìm kiếm
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh trong các website
  • Quảng cáo xuất hiện trong video Youtube
  • Quảng cáo xuất hiện trong các ứng dụng như Android, Google news,…

BẢNG BÁO GIÁ adwords (thanh toán theo tháng)

hình ảnh thực tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT