Phần mềm điều khiển thang máy

 

Để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong việc vận hành thang máy.

Kết nối với laser quét trong thang máy để phát hiện kim loại….

Kết  nối Camera chụp lại hình ảnh đối tượng bị nghi ngờ.

Gửi cảnh báo hình ảnh lên tầng trên của công ty.

 

phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý giúp bạn công tác quản lý doanh nghiệp với nhiều nghiệp vụ như bán hàng, kho, hàng hóa, thu chi, mua hàng, bán hàng, công nợ, nhân viên, cảnh báo,..

PHẦN MỀM TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tự động hóa thông minh. Công nghệ AI cho phép tự động hóa các tác vụ thông thường – chẳng hạn như tạo dự báo doanh số. 

Sử dụng hiệu quả lao động và vốn. Với tự động hóa người lao động có thể tập trung thời gian và năng lượng của họ vào các dự án chiến lược, có giá trị khác. 

Tạo vai trò mới. Với sự phong phú của dữ liệu mà chúng ta sử dụng hàng ngày, sẽ có sự gia tăng nhu cầu về nhân viên có kỹ năng để giải thích và quản lý thông tin này.

Tuân thủ, bảo mật và quản lý rủi ro. AI có thể tự động theo dõi và xác định các rủi ro bảo mật để đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp và khách hàng được an toàn.

 

Những lợi ích khi chúng ta sử dụng phần mềm thay nhân lực !

Duy trì và kiểm soát doanh nghiệp.

Ngoài ra nó cải thiện hiệu quả bằng cách loại bỏ lỗi của con người.

Tiêu tốn ít thời gian hơn để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Tăng lợi nhuận.

Giảm nhân lực.

Đo lường năng suất kinh doanh.

Bình Minh đảm bảo phần mềm tránh khỏi hacker

Viết code chống dịch ngược

Bảo mật Database

Kiểm tra thường xuyên Server

Update phiên bản mới